EPIRUS EVENTS
  Αναζήτηση Event
Close
Κατηγορία Τί;
Τοποθεσία Τοποθεσία;
Venue Πού;
Ημερομηνία Πότε;
Το event έχει λήξει

Συναισθηματική Νοημοσύνη, Διαφοροποιημένη Διδασκαλία & Διαχείριση Σχολικής Τάξης

Πληροφορίες event

Τις περισσότερες φορές είμαστε προετοιμασμένοι για τη διδασκαλία της διδακτέας ύλης. Προέχει όμως η δημιουργία θετικού κλίματος στην τάξη, ενός κλίματος συνεργασίας που θα ευνοεί τη μάθηση. Τι γίνεται όμως όταν υπάρχουν προβλήματα διασπαστικής συμπεριφοράς; Πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός να είναι αποτελεσματικός στον παιδαγωγικό του ρόλο; Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τη συμπεριφορά τη δική μας και των μαθητών μας; Στο σεμινάριο αυτό θα δούμε επίσης πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την συναισθηματική πληροφορία ως οδηγό σκέψης και συμπεριφοράς και πώς μπορεί η συναισθηματική νοημοσύνη να συμβάλει στην επαγγελματική και προσωπική μας επιτυχία. emotional-intelligence 09:30 - 10:00 Προσέλευση & Καφές 10:00 - 11:00 Συναισθηματική Νοημοσύνη Διάλειμμα 11:30 - 12:30 Διαχείριση Σχολικής Τάξης Διάλειμμα 13:00 - 14:00 Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Εισηγήτρια - Αγάπη Δενδάκη (bio) Πρόγραμμα Σεμιναρίου 10:00– 11:00- Συναισθηματική Νοημοσύνη (Αγάπη Δενδάκη) Τί είναι η συναισθηµατική νοηµοσύνη (EQ); Πόσο διαφορετική είναι από τον γνωστό σε όλους µας δείκτη νοηµοσύνης (IQ); Σύµφωνα µε έρευνες ένας υψηλός δείκτης νοηµοσύνης δεν εξασφαλίζει την επαγγελµατική και προσωπική επιτυχία. Οι έρευνες δείχνουν ότι µόνο το 4% της επιτυχίας οφείλεται στο IQ. Συχνά µάλιστα άνθρωποι µε υψηλό δείκτη νοηµοσύνης µπορεί να χειρίζονται εντυπωσιακά άστοχα την προσωπική τους ζωή. Αντίθετα, οι συναισθηµατικές δεξιότητες, το να µπορείς δηλαδή να κατανοείς και να χρησιµοποιείς τα συναισθήµατα σαν δύναµη επιρροής τόσο του εαυτού σου όσο και των άλλων, φαίνεται πως αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό είδος ευφυΐας, κυρίως στις µέρες µας. Με ποιο τρόπο λοιπόν η συναισθηµατική νοηµοσύνη συµβάλλει στην επαγγελµατική και στην προσωπική µας επιτυχία; Μπορούν οι συναισθηµατικές δεξιότητες να βελτιωθούν ή ακόµα και να διδαχθούν; Ποιος ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη της συναισθηµατικής νοηµοσύνης των µαθητών τους; Ποια πρέπει να είναι η προτεραιότητά τους; Απλώς να κατατάσσουν βαθµολογικά τα παιδιά ή/και να τα βοηθούν να εντοπίσουν τις φυσικές τάσεις τους και τα χαρίσµατά τους και αυτά να καλλιεργήσουν; Μπορούµε άραγε να εµφυσήσουµε νοηµοσύνη στα συναισθήµατά µας; 11:30 - 12:30 - Πρακτικές συμβουλές για τη διαχείριση της σχολικής τάξης (Αγάπη Δενδάκη) Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον εκπαιδευτικό είναι η καλή διαχείριση της τάξης και ως εκ τούτου η διατήρηση του θετικού κλίματος μέσα σε αυτή. Συνάμα αυτό αποτελεί και μέρος της διδακτικής εμπειρίας καθώς το σχολείο είναι ένας θεσμός που συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση του ατόμου και η αποτελεσματική συνεργασία και επικοινωνία αποτελεί μέρος της κοινωνικής συνοχής, οπότε και πρέπει να διδάσκεται. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσίαση αφορά στους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων συμπεριφοράς εντός της τάξης δίνοντας πρακτικές συμβουλές ώστε εκπαιδευτικός και μαθητές να μπορούν να επικεντρώνονται στη διαδικασία της μάθησης χωρίς την παρεμβολή διασπαστικών και προκλητικών συμπεριφορών. Θα παρουσιαστούν κάποια βασικά αίτια δημιουργίας αρνητικού κλίματος ώστε να γίνουν πιο κατανοητοί οι προτεινόμενοι τρόποι αντιμετώπισής των ανεπιθύμητων συμπεριφορών. Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε σε στρατηγικές διαχείρισης και τροποποίησης της συμπεριφοράς, με έμφαση στις αμοιβές και στις συνέπειες. Τέλος, θα παρουσιαστούν τρόποι πρόληψης ανεπιθύμητων συμπεριφορών, οι οποίοι εστιάζουν σε ορισμένες πρακτικές εκ μέρους των εκπαιδευτικών που θα βοηθήσουν στον περιορισμό των αφορμών για προβληματικές συμπεριφορές εκ μέρους των μαθητών. Η παρουσίαση αυτή έχει ως στόχο την καλλιέργεια σχέσεων αμοιβαίου σεβασμού και αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών καθώς και των μαθητών μεταξύ τους, έτσι ώστε η διαδικασία μάθησης να είναι μια θετική και απολαυστική εμπειρία για όλους. 13:00 – 14:00 - Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων για την οργάνωση της διδασκαλίας και της μάθησης, που επιδιώκουν να προσαρμόσουν τη διδασκαλία στις ικανότητες, στην επίδοση, στα ενδιαφέροντα και στις ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών, ώστε να δημιουργήσουν για κάθε μαθητή τις καλύτερες δυνατές συνθήκες προσωπικής ανάπτυξης, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίσουν και ένα κοινά αποδεκτό επίπεδο βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Θα αναλυθούν οι βασικές αρχές για αποτελεσματική εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας καθώς στρατηγικές διαφοροποίησης (αγωγοί μέσα από τους οποίους οι εκπαιδευτικοί θα διοχετεύσουν περιεχόμενο, διαδικασίες ή μαθησιακά αποτελέσματα. Πληροφορίες & Κρατήσεις Θέσεων Τηλ: 210 6712991 & Κιν: 6936 946868 Υπεύθυνη Κρατήσεων: Χριστίνα Μουτσούλα Πληροφορίες Event Date 21-10-2017 10:00 am Event End Date 21-10-2017 2:00 pm Participation Fee €40 Early Bird (Ειδική τιμή με έγκαιρη δήλωση-κατάθεση) €30(έως τις 21-09-2017) Location Ιωάννινα (Du Lac Hotel)