EPIRUS EVENTS
  Αναζήτηση Event
Close
Κατηγορία Τί;
Τοποθεσία Τοποθεσία;
Venue Πού;
Ημερομηνία Πότε;

Ισχύει από σήμερα το GDPR

Ισχύει από σήμερα το GDPR

Από σήμερα, Παρασκευή 25 Μαΐου, ξεκινάει η εφαρμογή του αναθεωρημένου κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της. Τί είναι όμως αυτός ο νέος κανονισμός που βλέπουμε παντού και ακούμε για αυτόν συνέχεια τον τελευταίο καιρό;

Ο κανονισμός General Data Protection Regulation (GDPR) είναι η πιο σοβαρή μεταρρύθμιση σε αυτό τον τομέα από την ίδρυση του διαδικτύου. Στην ουσία πρόκειται για επικαιροποιημένο νομοθέτημα, και όχι για μια καινούργια σειρά νομοθεσιών, που λαμβάνει υπόψη τις νέες τεχνολογίες και φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε και διαχειριζόμαστε το λεγόμενο "ψηφιακό μας αποτύπωμα". 

Ο κανονισμός GDPR θα ισχύσει άμεσα και δεν θα υπάρξει περίοδος συμμόρφωσης. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι σε θέση να τον εφαρμόσουν χωρίς διακρίσεις, ενώ θα έχει και άμεση δεσμευτική ισχύ.

Μια πολύ σημαντική αλλαγή είναι ότι ο κανονισμός GDPR αφορά όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους. Στο πεδίο εφαρμογής του εμπίπτουν όλοι, επιχειρηματικοί κολοσσοί και ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως επίσης δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί.

Επίσης σημαντικότατη αλλαγή είναι η ενίσχυση των δικαιωμάτων των προσώπων. Οι χρήστες έχουν πλέον μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων.

Σαν συνέχεια του προηγούμενου, πλέον θα απαιτείται η συναίνεση του κάθε πολίτη για να επεξεργαστεί κάποιος τα προσωπικά του δεδομένα. Όποιος έχει στα χέρια του προσωπικά δεδομένα  οποιουδήποτε ατόμου, πρέπει να καθορίσει τον σκοπό για τον οποίο τα κατέχει και να λαμβάνει τη συναίνεση του εκάστοτε ατόμου. Εδώ έγκειται ίσως η σημαντικότερη αλλαγή σε σχέση με το ισχύον καθεστώς.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως καταστήματα, εταιρείες, γραφεία δεν θα μπορούν από σήμερα και μετά να αποστέλλουν διαφημιστικό υλικό στους πελάτες με οποιονδήποτε τρόπο (μέσω sms, email ακόμη και έντυπα διαφημιστικά φυλλάδια), αν προηγουμένως δεν έχουν εξασφαλίσει την ρητή άδεια του παραλήπτη. 

Ο νέος κανονισμός προβλέπει τεράστια πρόστιμα σε όσους θα παραβιάζουν τις διατάξεις του. Εδώ το ενδιαφέρον εστιάζεται στις εταιρείες-κολοσσούς, όπως π.χ. το Facebook, το Twitter κτλ., που έχουν κέρδη δισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε χρόνο. Πρόσφατο είναι το παράδειγμα με τις διαρροές προσωπικών στοιχείων τεράστιου αριθμού χρηστών του Facebook μέσω του σκανδάλου με την Cambridge Analytica, που έχει επιφέρει πλειάδα κλυδωνισμών στον οργανισμό.

Η επόμενη αλλαγή αφορά τη συναίνεση για απόλαυση υπηρεσιών διαδικτύου από παιδιά. Πλέον ορίζεται η ηλικία των 13 με 16 ετών για να μπορεί ένα παιδί να χρησιμοποιεί υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Επίσης, όλοι οι οργανισμοί, δημόσιοι ή ιδιωτικοί, που επεξεργάζονται δεδομένα σε μεγάλη κλίμακα, είναι υποχρεωμένοι να ορίσουν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), ένα πρόσωπο δηλαδή που θα μεριμνά για τη συμμόρφωση της επιχείρησης με τον κανονισμό.

Οι χρήστες από σήμερα θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι πώς διαχειρίζονται οι εταιρείες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι πάντες τα προσωπικά τους δεδομένα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα μπορούν να συλλέγονται και να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο για σαφώς καθορισμένο σκοπό. Κατά τη συλλογή τους οι εταιρείες θα ενημερώνουν για ποιο σκοπό χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα και θα διασφαλίζουν πως δεν θα διατηρούνται περισσότερο χρόνο από όσο είναι αναγκαίο. «Για αυτό τον λόγο οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο είναι υποχρεωμένες να έχουν στην ιστοσελίδα τους σε εμφανές σημείο αναρτημένη την πολιτική τους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτό που στο παρελθόν λέγαμε ψιλά γράμματα, πλέον δεν θα είναι ψιλά γράμμα», τόνισε ο Κωνσταντίνος Κουρούπης. 

Και είναι γεγονός πως πολλές επιχειρήσεις έχουν διαθέσει μεγάλα κονδύλια προκειμένου να είναι έτοιμες. Από την άλλη, η εφαρμογή του GDPR δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια απειλή όπως κάθε τι που επιφέρει αναγκαστικές αλλαγές, αλλά πρέπει να το δούμε σαν μια δυνατότητα αναβάθμισης. Οι αλλαγές που θα γίνουν θα βελτιώσουν κατά πολύ τον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών, θα ανανεώσουν την ανθρωποκεντρική τους προσέγγιση και θα τους προετοιμάσουν για το μέλλον.

Ανάμεσα στα μέτρα που εισάγει ο κανονισμός GDPR είναι και το δικαίωμα στη λήθη. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καθιέρωσε αυτό το δικαίωμα με νόμο το 2014, μέσω του οποίου επιτρέπεται στους Ευρωπαίους να ζητούν από τις μηχανές αναζήτησης, όπως π.χ. η Google, να διαγράφουν πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό τους από τα αποτελέσματα. Το συγκεκριμένο δικαίωμα πλέον επεκτείνεται και έτσι το κάθε άτομο έχει δυνατότητα αποτελεσματικής προστασίας εντός ενός Διαδικτύου που δεν ξεχνά ποτέ. 
 
Τόση ώρα όμως αναφέρουμε την έννοια "προσωπικά δεδομένα". Ποια δεδομένα ακριβώς μπορούν να θεωρηθούν ως προσωπικά; Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή άτομο. Διαφορετικές πληροφορίες οι οποίες, εάν συγκεντρωθούν όλες μαζί, μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου, αποτελούν επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταστεί ανώνυμα, έχουν κρυπτογραφηθεί ή για τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ψευδώνυμα, αλλά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαναταυτοποίηση ενός ατόμου, παραμένουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού GDPR. 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταστεί ανώνυμα έτσι ώστε το άτομο να μην είναι ταυτοποιήσιμο, δεν θεωρούνται πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για να είναι πραγματικά ανώνυμα τα δεδομένα, η ανωνυμοποίηση πρέπει να είναι μη αντιστρέψιμη. Η νέα ρύθμιση προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους, ενώ δεν έχει σημασία ο τρόπος που αποθηκεύονται τα δεδομένα, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή.

Έτσι προσωπικά δεδομένα θεωρούνται το όνομα και επώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός ταυτότητας, η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση (email), o αναγνωριστικός αριθμός τραπεζικής κάρτας, τα δεδομένα τοποθεσίας (π.χ. GPS σε κινητό τηλέφωνο), η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) και τα δεδομένα υγείας που φυλάσσονται από νοσοκομείο ή γιατρό. Παραδείγματα δεδομένων που δεν θεωρούνται προσωπικού χαρακτήρα, είναι ο αριθμός μητρώου εταιρείας, η εταιρική ηλεκτρονική διεύθυνση του τύπου «πληροφορίες@εταιρεία.com» και κάθε είδους ανώνυμα δεδομένα.


Φεστιβάλ Παιδικού, Εφηβικού & Νεανικού Θεάτρου
Ιωάννινα
more
Έκθεση Φωτογραφίας Το βλέμμα της αιωνιότητας
Ιωάννινα
more
Κωστής Μαραβέγιας Live
Ιωάννινα
more
Παραδοσιακό Πανηγύρι στο Τσεπέλοβο
Ζαγόρι
more
Έκθεση Restless Waters
Ιωάννινα
more
Έκθεση μαθητών Η Τέχνη της Ζωγραφικής
Ιωάννινα
more
15ο Cine Francais
Ιωάννινα
more
4ο Διεθνές Φολκλορικό Φεστιβάλ Ιωαννίνων Χορεύοντας Μουσικές του Κόσμου
Ιωάννινα
more
Be an Alter Native
Ζίτσα
more
Γλυκερία Live
Άρτα
more
Κοινός Λόγος
Ηγουμενίτσα
more
Έκθεση Φωτογραφίας Η πόλη ως έργο τέχνης
Ιωάννινα
more
Ο Αλαντίν & Το Μαγικό Λυχνάρι
Ηγουμενίτσα
more
Θανάσης Παπακωνσταντίνου & Σωκράτης Μάλαμας Live
Ιωάννινα
more
Πάολα Live
Ιωάννινα
more
Η αναζήτηση της εξωγήινης ζωής: Μύθοι και πραγματικότητα
Άρτα
more
Συναυλία Μοντέρνου Τμήματος Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων
Ιωάννινα
more
Βάτραχοι του Αριστοφάνη
Ιωάννινα
more
The Very Worst of The Tiger Lillies
Ιωάννινα
more
Felony Case Live
Ιωάννινα
more
Ελεωνόρα Ζουγανέλη Live
Άρτα
more
Τhe Kio Fest Vol. 4
Άρτα
more
Συναυλία Μοντέρνου Τμήματος Μουσικής Σχολής Κωνσταντίνου Λεοντάρη
Ιωάννινα
more
Γοργόνες & Μάγκες
Ιωάννινα
more
Συναυλία στο Θέατρο Κάστρου
Άρτα
more
Barcelona Gipcy Balkan Orchestra Live
Ιωάννινα
more
Παρουσίαση Βιβλίου Μυρωδιά από Σανίδι
Άρτα
more
Crazy Illusions Big Party
Ιωάννινα
more
Αγαμέμνων
Ιωάννινα
more
Ετήσια Παράσταση Χορού
Ιωάννινα
more
Zagori High-Alt Hoop 3x3 Tournament 2018
Ζαγόρι
more
Γιάννης Αγγελάκας Live
Πρέβεζα
more
Cocktail Party
Ιωάννινα
more
Ο Λύκος & τα 7 Κατσικάκια
Ιωάννινα
more
Το Κάστρο των Παιδιών
Ιωάννινα
more
Vedema End of Season Party
Ιωάννινα
more
Ημέρες Φωτογραφίας Άρτα 2018
Άρτα
more
Εκκλησιάζουσες
Πρέβεζα
more
Yoga Ioannina Festival
Ιωάννινα
more
Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας
Άρτα
more
Ρομπέν των Δασών
Πρέβεζα
more
2η Πανελλήνια Αθλητική Εκδήλωση ΑμεΑ
Ιωάννινα
more
Τραγουδήστε Ελεύθερα
Ιωάννινα
more
Έκθεση Φωτογραφίας Land/e/scapes
Φιλιππιάδα
more
Έκθεση Φωτογραφίας Photo Europe Network
Ιωάννινα
more
Παράξενο Ζευγάρι
Άρτα
more
Mamma Mia!
Ιωάννινα
more
Στιγμιότυπα
Ιωάννινα
more
Ηλέκτρα
Ιωάννινα
more
Ματούλα Ζαμάνη Live
Άρτα
more
Μουσική Βραδιά
Άρτα
more
7η Ποδηλατοδρομία
Ιωάννινα
more
27ο Zagori Basketball Camp
Ιωάννινα
more
Vovousa Festival 2018
Ζαγόρι
more
Red Caps
Ιωάννινα
more
Αχαρνής
Ιωάννινα
more
Χρήστος Θηβαίος & Μαρία Παπαγεωργίου Live
Ιωάννινα
more
Η Φωτιά του Αϊ Γιάννη του Ριγανά
Άρτα
more
Αντιγόνη
Ιωάννινα
more
Soul City Margarita Night
Άρτα
more
Disco Night
Ιωάννινα
more
Pre/Post Festival 2018
Πρέβεζα
more
Φτου και Βγαίνουμε στη Στοά Λούλη
Ιωάννινα
more
Αναζητώντας τη Χώρα του Γιατί
Ιωάννινα
more
Andreas Athineos DJ Set
Ιωάννινα
more
Αργυρώ Καπαρού & Σταύρος Σιόλας Live
Ιωάννινα
more
Συναυλία Συμφωνικής Ορχήστρας Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων
Ιωάννινα
more
Προβολές στο Θυμωμένο Πορτραίτο
Ιωάννινα
more
Monophonics Live
Πρέβεζα
more
Μπαμπά… Μην Ξαναπεθάνεις Παρασκευή
Ιωάννινα
more
Ζωντανή Ελληνική Μουσική στη Στοά Λούλη
Ιωάννινα
more
Theatraki Project X Party
Ιωάννινα
more
3ο Zero Lake Run
Λίμνη Ζηρού
more
Παράσταση Παραδοσιακών χορών από το Λύκειο Ελληνίδων Άρτας
Άρτα
more
Greek Souvenirs
Άρτα
more
Buenos Tangos – Romper el Piso
Ιωάννινα
more
XANA ZOO 10 Χρόνια μαζί
Άρτα
more
3 Χρόνια Αποσπερίτης
Πρέβεζα
more
12ος Πίθηκος Live
Ιωάννινα
more
Αγώνας Δρόμου στο μονοπάτι της Βίδρας
Γέφυρα Πλάκας
more
9ο Βίκος Π.Α.Σ. Γιάννινα Basketball Camp
Ιωάννινα
more
Βασίλης Καρράς Live
Πρέβεζα
more
Κουρδιστό Πορτοκάλι Wednesday Greek Fever
Πρέβεζα
more
Χαΐνηδες Live
Ιωάννινα
more
Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου στη Ζίτσα
Ιωάννινα
more
Skloupo Run 2018
Ιωάννινα
more
Από τις κορφές του Ψηλορείτη στα μονοπάτια του Ζαγορίου
Ιωάννινα
more
Θερινό Σινεμά
Ιωάννινα
more
Πέγκυ Ζήνα Live
Πρέβεζα
more
Zagori Mountain Running 2018
Ζαγόρι
more
Το Παιχνίδι της Σφαγής
Ιωάννινα
more
Παιδικό Φεστιβάλ Θεάτρου
Ιωάννινα
more
Rabiosa Beach Party
Πάργα
more
Ετήσια Χορευτική Παράσταση Duende
Άρτα
more
The VIEW Roof Garden Opening
Ιωάννινα
more
11α Μουσικά Μαϊστράλια
Πρέβεζα
more
Μια μέρα στη Χώρα του Ποτέ
Ιωάννινα
more
Θεσμοφοριάζουσες
Ιωάννινα
more
Βασίλης Λάγδας Τρίο Live
Ιωάννινα
more
10 Χρόνια Τσιπουρομπεκρήδες
Ιωάννινα
more
Rocka Rolla Alternative Night
Ιωάννινα
more
17η Συνάντηση Μαθητικών Θιάσων
Ιωάννινα
more
4o Φεστιβάλ Ρεμπέτικου
Ιωάννινα
more
2ο Arta Night Run
Άρτα
more
4o Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου
Ιωάννινα
more
Άγρια Δύση
Πρέβεζα
more
Η τεχν[ικ]η της γραφής
Ιωάννινα
more
Titania Events
Ιωάννινα
more
Γιάννης Αγγελάκας & 100° C Live
Ιωάννινα
more
Sankara The Illusionist
Ιωάννινα
more
24ο Ηπειρωτικό mini Rally "Autotest"
Ιωάννινα
more
Phil Campbell & The Bastard Sons Live
Ιωάννινα
more